Allt inom PAAM Systems skall baseras på ansvar, respekt och reflektion. Det gör att vi behandlar vårt arbete, våra kontakter och oss själva på ett sunt sätt.

Vi skapar starka partnerskap och därmed skapas ett friskt och växande företag. Detta är det naturliga sättet att agera för varje medarbetare i PAAM Systems. Det skall också vara vår ambition att våra samarbetspartners agerar på samma sätt.

Vår tolkning av ansvar kan beskrivas i ord som att vara proaktiv & initiativrik, kreativ & disciplinerad, modig & stolt, energisk & inspirerande.

Ansvar är ett samlingsbegrepp som beskriver hur vi tar hand om våra tankar och hur vi agerar. Vi agerar med god etik och moral. Vi agerar med stolthet över vilka vi är, och vad vi gör. Vi agerar med beslutsamhet, mod och ärlighet. Ett nej är ett nej, ett ja är ett ja och det finns ingenting däremellan. Vi håller vad vi lovar. Vi gör rätt för oss. Vi är att lita på.

Vi är lojala mot företaget, varandra och våra partners. Det betyder att vi är beredda att möta högt ställda förväntningar, med pro-aktivitet och kreativitet. Och att vi kontinuerligt arbetar för att behålla och utveckla vår kompetens.

Vår tolkning av respekt kan beskrivas i ord som att vara vänlig & positiv, förberedd & tydlig och att ha integritet & uppriktighet.

Respekt innebär att vi accepterar olikheter i åsikter och förutsättningar. Vi strävar efter tydlighet när det gäller tider, förberedelser och aktiviteter. Vi håller ett öppet sinne i vardagen. Vi agerar med stark integritet, med uppriktighet. Och vi agerar utifrån vår starka tro på individen och det inflytande den har på laget. Vi lyssnar på, och lär av, människor. Genom deras kunskap och erfarenhet förbättras våra kunskaper och insikter.

Vi kompromissar dock vi inte med våra kärnvärden. Vi faller aldrig för orättvis eller otillbörlig påverkan. Vi agerar med vänlighet utifrån sanningen, som goda exempel socialt och professionellt. Vi agerar för att skapa fördelar för kunder, partners och oss själva.

Vår tolkning av reflektion kan beskrivas i ord som att vara omtänksam & ödmjuk och generös & utvecklande.

Nya infallsvinklar krävs i strävan att utvecklas. Vi agerar med omtanke och ödmjukhet för andra, och för deras åsikter. Lyhördhet är nyckeln till utveckling. Vi agerar snabbt, utan tvekan, trots att vi gör överväganden. Vi agerar med generositet när det gäller information och kunskap. Vi ger vad vi kan för dem som är intresserade. Vi strävar efter att ge så mycket fakta och tankar som möjligt, för att andra ska kunna reflektera. Vi försöker att inte lämna någon oberörd.

Mer om PAAM

Vår historia