AXSOR är plattformen. Spindeln i nätet. Det är härifrån allt styrs och kontrolleras. Det är framtidens lösning. Nyckelhantering i sin rätta form. Du behöver inte längre ha den där gnagande oron i kroppen. Är alla nycklar inne? Vet alla om att nycklarna skall tillbaka? Vem hade nyckeln vid en viss tidpunkt?

Du får svaren i systemet. Du får en nyckelhantering som är på en helt ny nivå. Och allt styrs direkt från din webbläsare. Inga krångligheter.

AXSOR Du behöver inte längre ha den där gnagande oron i kroppen. Var är nycklarna? Vem har en nyckel? Hur får jag tag i en nyckel?

Du får svaren i AXSOR. Du får en nyckelhantering som är på en helt ny nivå. Och allt styrs direkt från din webbläsare. Inga krångligheter. Du får din nyckelhantering så som du vill ha den. Så som alla borde ha den.

Du kan vara säker på att vi har det du söker. Du tar hand om hela din nyckelhantering. Du hanterar elektroniskt övervakade knippor i EAGLE . Dina icke elektroniska nyckelknippor får du också kontroll på. All historik samlad. Allt hanterat i samma system. Det är nyckelhantering som det skall vara.

Du kan dessutom växa i, och med, systemet. Koppla på anläggningar efter hand. Fyll på med användare som du önskar. Det finns inga begränsningar.

Manuell utlämning av knippor? Det hanterar du också i systemet. Och visst samrapporteras även den historiken. Behöver du då få rapportering via sms eller e-post till någon som vill ha kontroll, och kanske till den som lånat en knippa? Då går det alldeles utmärkt. All nyckelhantering på ett ställe.

Som du förstår finns det mycket att berätta. Hör av dig till oss så får du vet mer om vad du kan göra för att underlätta din vardag när det gäller nyckelhantering.

 

 

Under rubriken Kontrollera hittar du allt som hänt. Eller är på gång att hända. Det är lätt att söka och lätt att få överblick. Allt utgår från vilka avvikelser som inträffat. Det är ju helt logiskt. Det är ju när det inte är som tänkt, som det är intressant. Det skapar kontroll.

När ett larm tas fram går det att får fram alla händelser som inträffat innan och efter själva larmet. På det sättet är det lätt att få en snabb överblick. Ta snabba beslut. Ta säkra beslut. Och ställa allt tillrätta.

Det finns tio fördefinierade snabbkontroller. Allt för att du skall slippa klicka. Allt för att det skall gå snabbt och enkelt. Du får den översikt du behöver direkt. Givetvis syns det direkt ifall det finns en avvikelse inom ett område. Alla larm visas i en röd cirkel, varningar som kan vara bra att kontrollera i en gul cirkel och information som inte kräver åtgärd i en grön cirkel.

Det går givetvis även att filtrera innehållet i rapporterna. Bland annat utifrån Datum, Tid, Individ, Objekt och Anläggning. Givetvis även fler kriterier. Du ställer in det du behöver och trycker Välj. Så enkelt är det. Vill du ta bort ett inställt filter? Då klickar du bara på det. Lika enkelt.

Givetvis är det möjligt att skriva ut och spara resultatet till fil. Tillgängligt att arbeta vidare med.

Anläggningarnas innehåll visas tydligt. Med bara två klick. Du får snabb överblick över vad som händer. Om du vill, i det närmaste i realtid. Det tar 3-6 sekunder från att händelsen inträffat. Sedan visas den i översikten. Dessutom kan du få en överblick på statusen just nu.  Allt tydligt med färger och grafik. Det gör att du direkt kan få kontroll. Vad som är inne. Vad som är ute. Vad som är bokat. Vad som eventuellt gått fel.

Det visas tydligt när en insättning eller ett uttag skett enligt reglerna. Det indikeras i grönt. Vid röd indikering är det något som gått fel. Uttag visas tydligt genom att positionen är tom. Är identitetsbäraren på plats syns även det tydligt. En bokad nyckelknippa visas med gul markering. Allt blir tydligt.

Nu är det inte bara en översikt. Givetvis går det även att administrera direkt från denna vy. Det gör det enkelt och överskådligt. Precis som det skall vara. Du ser vad som är registrerat. Och givetvis tydligt vad som inte är det. Genom att markera positionen kan du registrera en nyckelknippa. Snabbt. Enkelt.

Översikten blir en bra utgångspunkt för kontroll. Du behöver inte vara orolig att du missar något. Har du extra intresse av något är det bara att Kontrollera. Det du markerat i översikten kommer med som filter till Kontrollera.

Manuella kvittenser är tidsödande. Det är omständigt. Det blir kostsamt.

Ändå kan kvittenser vara det önskvärda. Det enklaste. Det ekonomiskt försvarbara. Framförallt vid långa utlåningar. Möjligheten ges givetvis i AXSOR. Men givetvis digitalt. Med bättre kontroll. Snabbare. Och mer ekonomiskt. Det blir enklare. Givetvis kan du få din logotyp på kvittensen. Signering löses digitalt via signeringsplatta.

Precis som med elektroniskt övervakade händelser får du kontroll med digitala kvittenser. Du kan automatiskt skicka påminnelser. Du kan automatiskt bli uppmärksammad på avvikelser. Via e-post. Via sms. Och som avvikelse i AXSOR.

Givetvis går det att hantera både elektroniskt övervakade nyckelknippor och manuellt hanterade nyckelknippor med kvittenser. Allt enligt eget önskemål. Så du får den kontroll du behöver. Enkelt och snabbt. Med god överblick. Med kontroll.

 

Ibland är det viktigt att det som skall tas ut bokas i förväg. Givetvis är det möjligt.

Du kan boka en eller flera nyckelknippor. Till en eller flera individer. Med önskad tidsram.

Flexibiliteten gör att flera individer exempelvis har möjlighet att hämta en bil. Det främjar samåkning. Sedan kan någon av de andra resenärerna lämna tillbaka. Ni är inte bundna till ett flöde. Anpassat efter verkligheten. Anpassat efter verksamhet.

Du kan välja ifall du styr behörigheter separat. Eller direkt via en bokning. Bara de som har en bokning kommer åt nycklarna. Det gör det mer flexibelt. Det gör det säkrare. Genom bokningarna får du kontroll.

Är det något som inte hämtats ut. Eller någon som missar, eller håller på att missa, att lämna tillbaka. Då kan det automatiskt skickas e-post eller sms det berörda. Givetvis ses det som en avvikelse ifall du önskar det. Då kan du hantera det i AXSOR. Bara att Kontrollera.

Profiler är broarna mellan individer och nycklar. Allt samlat på en sida. Allt för snabb kontroll. Och för en direkt översikt.

Härifrån är det möjligt att administrera. Och kontrollera. Vilken behörighet har en individ? Vilka har behörighet till en nyckelknippa?

Med en bra struktur. Som vi kan hjälpa dig med. Får du en långsiktigt hållbar administration. Du arbetar med grupper av individer beroende på vad individerna har för uppgifter. Du arbetar med grupper av objekt beroende på vad nycklarna används till. Genom att brygga grupperna mellan varandra blir det flexibelt. Samtidigt blir det överskådligt. Och förståeligt.

En koppling görs med ett musklick. Och du ser direkt vad det innebär. Det finns inga begränsningar. Fritt antal individer. Fritt antal nyckelknippor. Fritt antal grupper. Fritt antal kopplingar. Det är flexibilitet.

När du dessutom kan begränsa åtkomsten på datum och tid så finns det inget mer att önska. Du kan få det som du vill. Utan begränsningar.

Administration är inte i fokus. Det är nödvändigt. En förutsättning. Enda sättet att uppnå resultat. Men oftast inte så roligt. Därför skall administrationen vara snabb och enkel. Flexibel.

Ingen administration för administrationens skull. Administration för resultatets skull. Inte för mycket. Inte för krångligt.

Du kan välja att endast registrera nödvändiga fält. Då går det snabbt. Eller så väljer du att registrera mer. Då kan du få ut mer av systemet. Alla möjliga register är samlade under egna ikoner. Det ger bästa kontroll vid massregistrering. Men mycket går lika bra att administrera direkt under Profil. Då får du istället en snabb översikt direkt. Fritt att välja. Fritt att blanda som du vill. Det är flexibilitet. Det ger dig kontroll.

Allt är alltid sökbart. Det är filtrerbart. Givetvis även möjligt att skriva ut. Eller exportera till fil. Och då kan du givetvis även välja vad som skall visas. Flexibelt helt enkelt.

 


Du kan sätta regler för det mesta. Hur länge en nyckelknippa får vara uttagen? Eller kanske när den skall vara återlämnad? Det går givetvis.


Du kan få information om händelser. Eller bara avvikelser. Kanske vill du att meddelande skall gå till någon annan? Allt som sker i EAGLE. Dessutom det som avviker från uppsatta regler i AXSOR. Allt kan du få meddelande om. Det kanske inte är nödvändigt. Det kan vara bra att begränsa möjligheterna. Men du skall veta att de finns.


Det går inte att beskriva allt. Det är för mycket. Du kommer inte att behöva allt. Men vi tror att vi har det du behöver. Vi ger dig mer än du kan tänka dig.

Mycket funktionalitet tar vi för givet. Vi har ju dock varit med länge. Vi har drivit utvecklingen framåt. Vissa saker efterfrågas ofta. Saker som vi givetvis har. Som ingår.

Du skall veta att det mesta är parameterstyrt. Därför kan vi rakryggat säga att det är anpassningsbart. Du kan styra det mesta. Hur saker skall användas. När de skall uppmärksammas. Och hur du vill få reda på det. Det är mycket som är på din vilja. Givetvis kan du välja att inte anpassa ditt system. Då fungerar det bra ändå. Vi har erfarenheten. Därför har vi ställt in systemet från början. Det passar för de flesta. Men du kan givetvis göra dina val. När du vill.

 

AXSOR innehåller det mesta från början. Det räcker för de allra flesta när det kommer till kontroll av nycklar. Behöver du än mer kontroll? Då är det möjligt att lägga till. Det finns moduler för specifika önskemål. Framförallt ger det extra möjligheter att gå på djupet och fördela behörigheter. Läs mer nedan om AXSOR moduler.

Vid sidan av modulerna finns det även integrationsmöjligheter. Hör av dig ifall du har några specifika önskemål. Givetvis har vi redan integrationer gjorda. Kanske är det vad du söker?

Har du en större organisation? Eller åtminstone flera anläggningar eller mycket nycklar som skall hanteras av olika individer?

Då ger module Organization de möjligheter som du behöver. Du kan lätt styra vad varje enskild användare skall kunna ta kontroll över. Vad de skall få se, ändra, lägga till och ta bort. Du lägger upp din struktur och får möjlighet att sätta behörighet för respektive användare och tillhörighet för respektive objekt. Full flexibilitet. Full kraft. Precis som det skall vara.

Normalt hanteras endast nyckelknippor i nyckelhanteringssystem – inte nycklar. I vissa fall är det i realiteten endast positioner i eventuella skåp som hanteras – inte nycklar. I AXSOR kan du ta det flera steg längre.

Varje knippa är unik, skild från den eventuella positionen och identitetsbäraren i ett skåp. Dessutom kan du hantera alla nycklar på en knippa separat. Vad nycklar öppnar och vem som eventuellt är ägare till dem. Kopplingen till knippa gör du i systemet. Och skulle nycklar byta knippa kan du följa dessa förflyttningar i systemet. Det är kontroll. Ut i minsta detalj. Precis som det skall vara.

Dessutom får du möjligheten att koppla till adresser. Då kan du söka på just adresser. Du kan dessutom koppla nycklar till den fastighet eller mätare som den går till. Då får du hela kedjan sammakopplad. Nyckelknippa-Nyckel-Enhet-Adress. Vi kallar det lokalisering.

Vill du ha kontroll över vad som skall göras? Och kanske även vad som har gjorts? Kanske även bestämma när det skall göras? Varje vecka, varje dag eller en gång.

Genom module Activity får du kontroll på aktiviteter, t.ex. rutter eller ett planerat arbete. Genom att ange vem eller vilka som skall utföra arbetet med en eller flera nyckelknippor vid en eller flera tider får du den kontroll du behöver. Lätt att följa och lätt att få kontroll. Den som skall hämta ut nyckelknipporna får dessutom vetskap om vad som hämtats/ska hämtas ut.

Vill du veta mer?

Kontakta oss